Sannette Vosloo

Sannette Vosloo

Power & Tone Gym:
Ek gym nou aI vir 19jaar en het dit nog altyd geniet. In die tyd is Power & Tone my 4de gym en die Iekkerste een. Ek is nog nie eens In volle jaar by julle nie, maar dit voel ken julle aI vir jare. Julie is so betrokke en vriendelik en julle ken julle Iede op die naam. Die beste besluit wat ek nog eneem het was om vir die eerste keer in die 19jaar In personaI trainer te kry en het aangesluit as In VIP lid. Ek het In rug esering wat my aI vir baie jare erg gepla het. Anri en Beavean het my aI so sterk dat ek nie kan onthou wanneer Iaas ek rugpyn gehad het nie. Ek moet erken ek was eers baie skepties om te skuif van In groter gym na In kIeiner een, maar ek was nog nie vir een oomblik spyt nie. Ek sien uit na nog baiejare se gym by julle en ek weet julle saI sorg dat ek sterk en fiks gaan bly.
Sannette Vosloo